ul. Sycowska 46 60-003 Poznań

liPIEC pełen mięsa, 14 Lipca od 9:00 Zapraszamy na grilla